Drobná kašna a studna ve dvoře domu - zrušeno

Karoliny Světlé 12, Staré Město, Praha 1

Současná podoba domu U Budínských pochází z doby přestavby Johanna Schlückera z let 1862-1863. Název domu je odvozen od někdejších majitelů, rodu Budínských. 
Menší kašna ve dvoře je novodobým dílem. Je umístěna v zeleném parteru a tvoří ji chrlič v podobě mužské hlavy s odtokovou mísou. Vrchol kašny je ozdoben pětilistou růží. Součástí parteru je i kámen s citátem z Balady Francoise Villona. 
Nedaleko kašny je umístěna studna s umělecky ztvárněnou kovanou mříží s českým lvem na vrcholu. 
Stav rok 2016: Fontána i studna byly zrušeny. 

ŠÁMAL, Petr; RYMAREV, Alexandr; Domy na Starém Městě pražském II.; nakladatelství Lidové Noviny, 2007