Drobná fontána v nádvoří Paláce Platýz

Národní 37, čp. 416, Staré Město, Praha 1

Palác byl založen roku 1347 dvořanem Karla IV. knížetem Fridrichem Burgundským na místě původních 3 domů těsně u hradební zdi. R. 1586 jej zakoupil Jan Platais (Platejs) z Plattenštejna, císařský rada a sekretář Rudolfa II., za nějž byla renesančně upravena fasáda. Po Plataisech se dům také začal nazývat. V 17. stol., kdy palác vlastnili Šternberkové (r. 1637 hrabě Jan ze Šternberka), byly zahájeny barokní úpravy, vznikl také průchod přes dvůr mezi Uhelným trhem a Národní tř. 
Od roku 1715, kdy se Jan Leopold Paar oženil s Marií Terezií ze Šternberka byla v paláci založena šermířská škola, poštovní úřad, konaly se zde plesy, koncerty, vystupovali zde také artisté a kočovní umělci. Jana Leopolda Paara připomíná busta, umístěná na schodišti předního křídla do Národní tř. R. 1797 se stává majitelem Platýzu velkostatkář Jakub Wimmer, který se zasloužil mj. o založení sadů na Letné, Vinohradech a nechal postavit Ledererovu (Wimmerovu) kašnu, která se dnes nachází na Uhelném trhu, to vše na vlastní náklady. 
V r. 1813 koupil Platýz zbohatlý František rytíř Daubke, který palác přestavěl na jeden z největších a nejvýnosnějších činžovních domů v Praze. Podle plánů stavitele Jindřicha Hausknechta byl objekt obrácen svým průčelím do Národní třídy, kde vyrostla mimořádně hodnotná empírová fasáda. Od r. 1831 byl palác na vrcholu své slávy, pulzoval zde koncertní a společenský život. Konaly se zde koncerty pražské konzervatoře, v roce 50. výročí pražské premiéry Dona Giovanniho (1837) se zde konal např. Concert spirituel ve prospěch fondu na zřízení Mozartova pomníku (který mimochodem Praha dodnes nemá). Ve 40. letech 19. st. vystoupil v Praze na šesti koncertech sám Ferenz Liszt, dílem ve Stavovském divadle, dílem zde v Platýzu. Na tuto událost upozorňuje pamětní deska s bustou Hany Wichterlové z r. 1962, která byla osazena vlevo od vjezdu z Uhelného trhu. Je na ní nápis: F. Liszt - V letech 1840/1846 zněl tento dům jeho hrou. 
Poslední úpravy zde provedla v letech 1938 - 39 banka Slavia, která palác koupila od rodiny Daubků. Nechala palác přeměnit na moderní nájemní dům 
Při poslední rekonstrukci paláce v 80. letech 20. st. byla na nádvoří osazena bronzová socha sedící dívky a malá fontána od Miloše Zeta.

Pražská informační služba