Vodní kaskáda na sídlišti Novodvorská - zrušeno

Jílovská, Lhotka, Praha 4

Poblíž kulturního a obchodního centra při Novodvorské ulici, byla při výstavbě sídliště na prostranství mezi dvěma domy vytvořena vodní kaskáda. Tvořily ji čtyři betonové nádrže nepravidelných tvarů s přepady, osazené vodotrysky. Nádrže byly provedeny z armovaného betonu, vodotěsné izolace a barevného sklolaminátu, okraje barevnou mozaikou Archimos, vyráběnou národním podnikem Jablonecká bižuterie. Celá kaskáda již nebyla léta funkční. Do současnosti se zachoval pouze fragment poslední nádrže, nyní osázené zelení, u které je ještě patrný přepad vody. Zbylé tři byly odstraněny při úpravách v roce 2010.