Čtyři zrušené fontány na sídlišti Novodvorská

Jílovská, Lhotka, Praha 4

Poblíž kulturního a obchodního centra při Novodvorské ulici, byly při výstavbě sídliště na prostranství mezi dvěma domy vytvořeny také 4 fontány. Tvořily je betonové bazény nepravidelných tvarů, osazené vodotrysky, některé s přepadem. Všechny fontány již nebyly léta funkční. Do současnosti se zachoval pouze fragment poslední nádrže, nyní osázené zelení, u které je ještě patrný přepad vody. Zbylé tři byly při nedávné opravě prostranství zrušeny.