Bývalé kašny na Václavském náměstí

Václavské nám., Nové Město, Praha 1

Na Koňském trhu, jak se dříve Václavské náměstí nazývalo, stávalo hned několik kašen. Do dnešní doby zde zůstala jenom jediná, u Národního muzea. Další stávaly rozmístěny v ose náměstí, jednalo se většinou o barokní kašny ze 17. století. Byly však postupně v průběhu 19. století odstraněny, protože překážely dopravě. Naštěstí však nebyly zcela zničeny, ale odkoupila je jiná česká města. 
Jednu z nich, která stávala na křížení náměstí s ulicemi Jindřišská a Vodičkova, byste dnes našli v Hořovicích, naproti zámku. Pochází z konce 17. století a na Koňském trhu stávala přibližně do roku 1848. V roce 1879 byla zakoupena městem Žebrák, později se dostala na náměstí do Hořovic. Tam zůstala až do konce 60. let 20. století, kdy byla v souvislosti s rekonstrukcí náměstí rozebrána a umístěna do depozitáře. V roce 1980 padl návrh na její opětovné vrácení do Prahy, konkrétně do jednoho obytného souboru na Žižkově. Rozhodnutím Místního Národního výboru však kašna i nadále zůstala v Hořovicích. Po roce 1980 se začal upravovat park před zámkem, dle projektu pracovníků Díla (Ing. arch. Jan Šesták) a SSPPOP - "Střediska státní památkové péče a ochrany přírody", do kterého bylo zahrnuto i nové umístění kašny. Ta zde byla osazena až v roce 1986. 
Další kašnu byste dnes našli na náměstí v Třebechovicích pod Orebem. Pochází z roku 1675 a tvarově i výzdobou je podobná té hořovické, jen má o jednu přepadovou mísu navíc.
Poslední kašna byla součástí bývalé jezdecké sochy sv. Václava. Socha, kterou byste dnes našli na Vyšehradě stála v kašně ve tvaru trojlistu. Voda vytékala z chrličů na dvou protilehlých stranách obdélného podstavce sochy. Pochází z let 1678-1680. Socha byla přemístěna a kašna zrušena v roce 1879 při úpravách náměstí. Přemístěna byla do obecního skladiště Na Františku a posléze do proboštského parku vyšehradské kapituly. Probošt Mikuláš Karlach ji pak přemístil do Štulcových sadů. V roce 1913 byla na Václavské náměstí umístěna nová jezdecká socha sv. Václava, životní dílo J. V. Myslbeka.


(fotografie třebechovické kašny byla použita z webu https://www.vychodni-cechy.info)
(zdroj informací: oficiální stránky města Hořovic www.mesto-horovice.cz a Třebechovic www.trebechovice.cz ) 
(fotografie kašny s jezdeckou sochou sv. Václava byla použita z webu https://www.drobnepamatky.cz, nákres z https://www.historicka-praha.cz a informace z https://cs.wikipedia.org)