Bronzový prameník (zrušeno)

Famfulíkova, Kobylisy, Praha 8

V ohybu Famfulíkovy ulice, ukrytá v hustém křoví, bývala donedávna umístěna bronzová fontána/prameník od sochaře Vladimíra Kýna. Původně měla být umístěna na nově vznikajícím sídlišti na Proseku. Původní návrh Vladimír Kýn vytvořil v roce 1967, kdy byl předložen komisi, která posuzovala výtvarná díla pro uměleckou výzdobu třetí etapy výstavby sídliště. Dílo mělo být původně hliníkové o výšce 160 cm a sochař na něm spolupracoval se sochařem Antonínem Drábkem a architektem Janem Růžičkou. V prosinci roku 1970 byl předložen konečný model, který komise schválila pro odlití do bronzu. 1) Dílo vzniklo v následujícím roce, ale z nedoložitelných důvodů (nelze určit zda šlo o ideologické důvody jak uvádí Lukeš, či technologické důvody) prameník nakonec na Proseku osazen nebyl. Autor sám si ke skice svého návrhu připsal poznámku, že prameník ležel 10 let v depositáři, protože nebyly peníze na vybudování přívodu vody a odpadu. Někdy kolem roku 1980 nakonec prameník byl osazen na sídliště Kobylisy. Jeho obyvatelé jej po dohodě s autorem svépomocí instalovali na místo poblíž Famfulíkovy ulice. 
Fontánu tvoří bronzový kalich s vnitřní strukturou, která byla napojena přímo na přívod vody. Nebyla tedy poháněna čerpadlem, pouze průtoková. Voda přitékala jednou "nohou", část tryskala z plastiky, a druhou odtékala opět do potrubí, která napájelo nedaleké jezírko s pelikány. Původně stála na malém ostrůvku uprostřed rezervoáru, který je dnes zabetonovaný. Ani do samotné fontány voda neproudí a kalich je zanesen odpadky. 
Květen 2007: Při mé další návštěvě jsem objevil fontánu bez vnitřní plastiky. 
Srpen 2007: Z fontány zbyly jen dvě "nohy". Zbytek byl dle sdělení odboru kultury MČ P8 odcizen. 
Říjen 2007: Vzhledem k tomu, že torzo bylo spíše ostudou prostranství a představovalo i nebezpečí pro obyvatele, bylo odborem životního prostředí ÚMČ Prahy 8 odstraněno a celý prostor byl zazeleněn. 

(za informace o fontáně děkuji Ing. arch. Zdeňku Lukešovi a Tomáši Řepovi za upozornění na poznámky u skicy https://zdeneklukes.eu/index.php?menu=rodice_vladimir_kyn_soch_kresby )
1) JELÍNKOVÁ, Marie, Tomáš ŘEPA, Hana ŘEPKOVÁ, Rostislav ŠVÁCHA, Ondřej TUČEK a Karel VESELÝ. Sídliště Ďáblice. V Praze: Spolek přátel sídliště Ďáblice, 2019.