Studánka Vojtěška v areálu klášterního komplexu benediktinů

Markétská 23, čp. 1, Břevnov, Praha 6

Podle pověsti sešli se u studánky kníže Boleslav II. z vládnoucího rodu Přemyslovců a sv. Vojtěch, druhý český biskup z rodu Slavníkovců. Oba měli podobný sen, v němž viděli silný pramen studené vody ve studánce s břevnem. Uposlechli společnému vnuknutí a založili poblíž studánky klášter. Skutečnost se nijak neliší od jejich snu. V roce 993 přivedl sv. Vojtěch z Říma 12 mnichů a pomohl jim založit první mužský klášter v Čechách ku cti sv. Benedikta. Současnou podobu dali celému komplexu církevních i hospodářských budov Kryštof a Kilián Dienzenhoferové. Barokní perla kostela a kláštera sv. Markéty je doplněna i drobnými samostatnými stavbami, k nimž patří i pavilon se studánkou. 
Studánka, z níž vyvěrá podle našich předků léčivý pramen, jehož voda měla blahodárné účinky zejména na nemocné oči, vytváří potok Brusnici, protéká pod klášterními budovami, napájí společně s ostatními prameny malé rybníčky pod klášterem i ve Střešovicích, protéká Jelením příkopem pod Pražským hradem a vlévá se do Vltavy pod Strakovou akademií. U studánky se zachovala původní klenba ze 13. století, nad níž opat Beno Löbl nechal vystavět někdy v polovině 18.století současný pavilon. Skupina soch nad původní klenbou představovala výjev setkání slavného Přemyslovce s moudrým Slavníkovcem. Název Vojtěška se objevuje prvně až v listině z roku 1443, kdy majitel vinice nad ní postoupil pramen opatu kláštera. Pokud se budete chtít jít k pramenu podívat, tak zvolte pouze víkend, ve všední dny je zahrada zavřená.