Fontána před oranžerií Břevnovského kláštera

Markétská 23, Břevnov, Praha 6

Objekt oranžerie se dochoval v podobě torza původní barokní stavby. Budova byla již od 2. světové války v havarijním stavu a její oprava byla z finančních důvodů stále odkládána, až došlo prakticky k jejímu zániku. Oranžerie byla obnovena do původního stavu podle zachovaných plánů z roku 1945, kdy byla ještě před zřícením architektonicky zaměřena. Při rekonstrukci a dostavbě zřícené stavby byla využívána dobová fotodokumetace i autentické vzpomínky syna posledního zahradníka pracujícího v klášteře pro benediktiny p. Karla Morávka, který se obnovy oranžerie nedožil o 2 měsíce. Zemřel 1. února 2012 ve věku 91 let. Jeho smrtí se ukončily více než 3. století nepřetržitě trvající zahradnické služby jeho rodu pro břevnovské benediktiny. 
Realizace 1. fáze probíhala v letech 2009 - 2012. Projektantem byl Atelier M1 Architekti s.r.o. za spolupráce atelieru HAKO. Na projektu zahradních úprav se podílela firma Zahrada nad Metují s.r.o. 
Součástí parteru před zrekonstruovanou oranžerií je i nová kruhová fontána s vodotryskem. 

 https://brevnov.cz/soubory/rehabilitace/panel_vstup_nahled_(1).pdf