Fontána v areálu fakult UK a ČVUT

V Holešovičkách 2, čp. 747, Libeň, Praha 8

Areál Matematicko-fyzikální fakulty vznikal v druhé polovině 60.let 20. století podle projektu arch. Karla Pragera na břehu Vltavy, poblíž dnešního mostu Barikádníků. V jeho pomyslném středu se nachází obdélný betonový bazén o hloubce cca 1 metr. V něm jsou umístěny 4 hranolovité "komíny" o různé výšce, které původně sloužily jako chladící věže k dochlazování chladící vody pro původní freonové kompresory YORK. Zařízení sloužilo jako zdroj chlazení pro všechny objekty Matematicko-fyzikální fakulty v Troji. V 90. letech bylo zařízení odstaveno, především pro vysokou energetickou náročnost. K definitivní likvidaci došlo po povodních v roce 2002, kdy byly prostory s veškerou technikou zaplaveny. 
I přes čistě technický účel, se dá o tomto díle uvažovat jako o okrasném vodním prvku, neboť bazén i věže byly záměrně umístěny doprostřed areálu a splňovaly tedy i funkci estetickou. Věže jsou navíc doplněny plastikami od sochaře Miloslava Chlupáče. Ten plastiky realizoval anonymně pod jménem Pavel Jarkovský.  
V letech 2010-11 probíhala rekonstrukce areálu a při té příležitosti došlo k revitalizaci tohoto prostoru. Bazén byl zasypán a zatravněn a jedna z plastik na jižní straně byla doplněna o půlkruhový bazén. Tím vznikla klasická kašna s chrličem. Před ní bylo vytvořeno malé posezení s lavičkami.

zdroj: https://www.mff.cuni.cz/to.en/verejnost/konalo-se/2011-10-parter/

(za informace děkuji arch. Radomíře Sedlákové )