Betonový bazén v areálu fakult UK a ČVUT

V Holešovičkách 2, čp. 747, Libeň, Praha 8

Areál Matematicko-fyzikální fakulty vznikal v druhé polovině 60.let 20. století podle projektu arch. Karla Pragera na břehu Vltavy, poblíž dnešního mostu Barikádníků. V jeho pomyslném středu se nachází obdélný betonový bazén o hloubce cca 1 metr. V něm jsou umístěny 4 hranolovité "komíny" o různé výšce, které původně sloužily jako chladící věže. Přesto se dá o tomto díle uvažovat jako o okrasném vodním prvku, neboť bazén i věže byly záměrně umístěny doprostřed areálu a splňovaly tedy i funkci estetickou. Věže jsou navíc doplněny plastikami (které možná sloužily i jako chrliče, nicméně tuto skutečnost se mi nepodařilo zjistit) od sochaře Pavla Jarkovského. 
Bazén je v dnešní době v celkem zachovalém stavu, až na keramické obložení z kabřince, které je na mnoha místech odloupnuté. Stejně tak přívodní potrubí je zrezlé. Je zřejmé, že zde voda již dávno nebyla. 
(za informace děkuji arch. Radomíře Sedlákové )