Betonová fontána za administrativní budovou - zrušeno

Římská 5, čp. 325, Vinohrady, Praha 2

Administrativní budova tranzitního plynovodu, ve které dnes sídlí Středočeská energetická a. s., byla dokončena v roce 1978. Jejími autory byli architekti Václav Aulický, Jiří Eisenreich, Ivo Loos a Jindřich Malátek. V duchu původního určení budovy byla řešena i venkovní "výzdoba". Známé je především vstupní schodiště lemované plynovými rourami. 
Na druhé straně budovy směrem k Římské ulici byla vybudována velmi jednoduchá, ale zato poměrně velká fontána. Pod kašnou je skrytá požární nádrž s vodou pro případný hasebný zásah. Fontánu tvoří mělký bazén ve tvaru oka, nad kterým trčí z opěrné stěny velký betonový žlab, ze kterého kdysi proudila voda. Původně ještě z konce žlabu visela na bronzovém článkovém řetězu měděná koule o průměru 150cm. Kašnu i s ozdobnými prvky navrhl Ing.arch. Ivo Loos. 
(za doplňující informace a dobovou fotografii děkuji panu Pavlu Šrotýřovi) 

Fontána zanikla spolu s demolicí celé budovy Transgasu v roce 2019.