Betonová fontána u stanice metra Černý Most

sídliště Černý Most, Černý Most, Praha 14

Fontána je umístěna mezi Bryksovou ulicí a stanicí metra Černý most. Půdorysná plocha je kruhového tvaru. Fontána je umístěna na zpevněné ploše pěší zóny před stanicí metra. Terén okolo fontány je ve sklonu cca 10 % ke stanici metra. Nadzemní část tvoří kruhový svažující se obrubník, jehož jižní strana je nad okolní dlažbou a severní strana do ní vplouvá. Povrch tohoto prstence je vyskládán z žulových kostek a na jižní straně je přerušen leštěným monolitem, v jehož spodní části je zabudována výtoková tryska. Uvnitř fontány je zídka z betonových prefabrikátů sestavená v soustředný kruh. Tloušťka zídky rozděluje vnitřní prostor fontány na vnitřní kruhový bazének a vnější odtokový kanál. Dno fontány je vyskládáno z malých žulových kostek. Voda z výtokové trysky plní vnitřní bazének fontány a když dosáhne výšky zídky, přepadává do vnějšího odtokového kanálu. Zpevněné plochy v úrovni okolního terénu tvoří mozaiková dlažba. Toto uspořádání je shodné na celém náměstí. Na severní straně fontány je třináct betonových válcových sedátek, uspořádaných do soustředné kruhové výseče. 
O tuto fontánu se stará Technická správa komunikací Praha.