Betonová fontána s vodotrysky před obchodním centrem Eden

Vršovická 68b, čp. 1527, Vršovice, Praha 10

Před nákupním centrem Eden, byla na rozlehlém prostranství dne 23. června 2005 slavnostně uvedena do provozu velká betonová fontána. Ostrůvek se zelení je obklopen nádrží s vodou, ve které v časových intervalech probublávají podvodní trysky a voda přepadává přes okraje nádrže do mělkého bazénu. Zde voda teče po kaskádovitých stupních do odtokového kanálu. Kolem je rozmístěno 26 vodotrysků se stovkou přednastavených programů.