Bazén v ambitu Strahovského kláštera

Strahovské nádvoří 1, čp. 132, Hradčany, Praha 1

Při archeologických vykopávkách v 50.letech 20.století byly ve čtvercovém ambitu kláštera odkryty pozůstatky románského bazénu ve tvaru lichoběžníku. Bazén měl rozměry 13 x 13 a 11 metrů a hloubku 85 cm. Stěny bazénu byly na vnitřní straně vyzděny velkými pískovcovými kvádry (35cm vysokými), na vnější straně obezděny opukou. Dno bylo z udusaného nepropustného jílu. Bazén byl zásobován vodou z historického klášterního vodovodu. 
Na východním boku bazénu byl objeven přepad do odtokového kanálu, který odváděl vodu do severovýchodního koutu rajského dvora, podbíhal východní křídlo konventu a objevil se znovu pod románskou sakristií. 
Bazén byl v 90.letech 20.stol nově zrekonstruován, obložen deskami z křídového pískovce, z vnějšku lemován dlaždicemi z červeného sliveneckého mramoru a opět napuštěn vodou. Bohužel tato rekonstrukce zakryla původní románské základy. 
Bazén byl v nedávné době osazen několika jednoduchými vodotrysky.

Marcela Bukovanská - Drahomíra Březinová - Irena Dudková - Václav Rybařík. Praha kamenná : přírodní kameny v pražských stavbách a uměleckých dílech Vyd. 1. Praha: Národní muzeum Praha, 1996