Bazén u bývalé restaurace EXPO 58

Letenské sady 80, čp. 1500, Holešovice, Praha 7

Restaurace Expo 58, jejímiž autory jsou František Cubr, Josef Hrubý a Zdeněk Pokorný, byla součástí československého výstavního pavilónu na světové výstavě Expo 58 v Bruselu. Po skončení výstavy byla rozebrána a přenesena do Letenských sadů, kde dále sloužila jako restaurace až do konce 80. let. Restaurace byla vydražena v malé privatizaci, několikrát změnila majitele a velmi rychle chátrala. Současný vlastník objekt získal v roce 1997. Bohužel zde již nebyla obnovena restaurace, jsou zde kanceláře. Za budovou se nachází jednoduchý bazén, vyložený modrými kachlíky, zasazený v úrovní trávníku a záhonů. Původně byl vybaven soustavou vodotrysků a doplněn plastikou od Marty Jiráskové. (viz. historická fotografie, poskytnuta uživateli FB skupiny "Vyšehradskej jezdec")