Zbytky mlhoviště v bloku domů (zrušeno)

Taussigova, Kobylisy, Praha 8

Toto mlhoviště, že všech tří kobyliských, se do dnešní doby zachovala nejlépe. Zůstala u něj ještě středová konstrukce z trubek s tryskami, takže si můžeme udělat představu, jak celý vodní prvek vypadal. 
Stav 2012: Stejně jako zbývající dvě mlhoviště i toto bylo zrušeno a nezůstaly žádné stopy.