Fontána před multikinem Ládví

Burešova 4, čp. 1662, Kobylisy, Praha 8

V prostoru před Multikinem Ládví, mezi keři stojí nefunkční betonová fontána, nyní poněkud zarostlá vegetací. Tvoří ji dvě na sobě umístěné přepadové nádrže čtvercového půdorysu. Obě jsou obloženy žulovými dlaždicemi. Uprostřed horní nádrže je patrný původní zrezivělý vodotrysk. 
Dle informací odboru kultury ÚMČ Prahy 8 bude fontána zřejmě zcela zrušena a nahradí ji zeleň.