Fontána se sochou v nádvoří domu

Mostecká 21, čp. 273, Malá Strana, Praha 1

Po zboření dvou středověkých domů, začal na jejich místě vznikat v roce 1939 nový projekt podle plánu architekta Tomáše Šaška. Stavbu přerušila válka, pokračovalo se podle pozměněného projektu dále v letech 1954 a 1958. Vznikla uliční budova s průchodem, dva dvorní objekty a zadní objekt s kinosálem. Kino bylo nazváno U hradeb. 
Komplex budov byl zmodernizován a dokončen v roce 1963. Představuje moderní objekt s pasážemi, charakteristický pro tradici architektury hlavního města. 
Fontánu uprostřed nádvoří, tvoří kruhová nádrž s mramorovou mozaikou a obrubou z leštěné žuly. Bazén je vydlážděn drobnými kostičkami bílého mramoru. Uprostřed je umístěna plastika dívky od Jana Hány, je rovněž z bílého mramoru.  
Na počátku 21.století se uvažovalo o vybudování podzemních garáží v budově bývalého kina. Tomuto projektu měla padnout za oběť i fontána. Z přiložených fotografií je patrné, že jeden čas to již téměř vypadalo beznadějně, nicméně nakonec se nejen od projektu garáží ustoupilo, ale dokonce celé nádvoří prošlo rekonstrukcí, vč. samotné fontány.